50 % sleva na gravírování nově u 2000 produktů! Nyní jen za 99/149 Kč!

Bezbarvý akrylový lak matný 400 ML

Neohodnoceno

Bezbarvý akrylový lak je určený na dřevo a kov. Svým lesklým nebo matným vzhledem zvětšuje odolnost krycích barev. Je rychleschnoucí a velmi trvanlivý.

Položka byla vyprodána…
Dostupnost Momentálně nedostupné
Možnosti doručení
Kód: BL05
229 Kč –30 % 159 Kč 131 Kč bez DPH
Bezbarvý akrylový lak matný 400 ML
Neohodnoceno
Bezbarvý akrylový lak matný 400 ML
Výprodej
229 Kč –30 %

Bezbarvý akrylový lak je určený na dřevo a kov. Svým lesklým nebo matným vzhledem zvětšuje odolnost krycích barev. Je rychleschnoucí a velmi trvanlivý.

 

Bezpečnostní upozornění

bezpečnostní upozornění

 
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222: Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501: Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

 

Kategorie: Barvy, laky a příslušenství pro vaše DIY projekty
Hmotnost: 0.15 kg
Délka: 0 cm
Šířka: 6 cm
Povrch: Lakovaný
Výška: 15 cm
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

barvy-a-laky-hostivar

125 let se Barvy a Laky Hostivař plně věnují prodeji, výrobě a vývoji barev, laků, ředidel a technických kapalin. Jsme ryze česká společnost s českým vlastníkem a primárně podporujeme zaměstnanost v ČR.